Designgalleriet på turné With a note

Den första mobila utställningen för Designgalleriet är verkligen mobil i dubbel bemärkelse; fotoverken Mobile Photo Art, är tagna med mobilkameran i en Samsung Galaxy Note 3. Stefan Nilsson och Samsung har gjort ett urval av kreativa Instagrammare i ett antal länder och valt sina favoriter som sedan under en vecka har skapat ett personligt flöde på Instagram. Resultatet finns att …